جانشین وزیر دفاع ایران: موشکهای جدیدی داریم که هنوز رسانه‌ای نکرده‌ایم

قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع ایران اعلام کرد، موشکهای دقیقی داریم که هنوز آنها را رسانه‌ای نکرده‌ایم.

   روز جمعه اول شهریور، تقی‌زاده گفت، ما بیشتر دستاوردهایمان را پنهان میکنیم تا در روز مبادا دشمن غافلگیر شود.

    جانشین وزیر دفاع ایران همچنین اعلام کرد،"گذشت زمانی که شهاب ۱ تولید میکردیم".

​​​​​​​   وی با بیان اینکه ایران در حد تهدیدات موجود موشک تولید می‌کند گفت، "فعلا می‌دانیم تهدیدهای ما تا ۱٨۰۰ کیلومتر هستند اما باز هم دقت اصابت را بالا برده‌ایم."

​​​​​​​   این اظهارات قاسم تقی‌زاده در حالیست که بودجه‌ی وزارت دفاع ایران در سال ۹٨ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.