جنبش انقلابی متحد خلق‌ها؛ کارخانه توزلا را ما به آتش کشیدیم

مبارزان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها مسئولیت به آتش‌ کشیدن یک کارخانه در بخش توزلای شهر استانبول را که در آن مواد شیمیایی و وسایل استتار نظامی برای ارتش ترک ساخته می‌شد بر عهده گرفت

   در اطلاعیه مرکز خبررسانی جنبش انقلابی متحد خلق‌ها آمده است: "مبارزان ما روز ١٨ سپتامبر بر علیه یک کارخانه در توزلای استانبول عملیاتی را به انجام رساندند."

   اطلاعیه افزوده است:"این کارخانه به ساخت محصولات شیمیایی و وسایل استتار نظامی می‌پرداخت. مبارزان ما به نقش این کارخانه و کمکهای آن به حکومت و ارتش فاشیست ترک پی بردند."

   جنبش انقلابی متحد خلق‌ها ضمن پذیرش مسئولیت به آتش کشیدن این کارخانه تأکید کرده است که تمامی مراکز متعلق به فاشیست‌ها و یا افرادی که به رژیم خدمت می‌کنند هدف حملات مبارزان خواهند بود.