جنبش جوانان انقلابی دو کارگاه و دو کارخانه را به آتش کشیدند

​​​​​​​در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان عملیات جوانان انقلابی در استانبول، ازمیر و آنتالیا ادامه دارند. جوانان دو کارگاه و دو کارخانه را به آتش کشیدند

شورای مدیریتی جنبش جوانان انقلابی اعلام کرد که با هدف پایان دادن به حصر اوجالان رهبر خلق کرد و آزادی ایشان دست به عملیات زده و دو کارگاه و دو کارخانه را به آتش کشیده‌‌اند.

 

طبق بیانیه شورای مدیریتی جنبش جوانان این فعالیت‌ها در روزهای دهم دسامبر در استانبول، ١١ دسامبر در آنتالیا و ١۴ دسامبر در استانبول و ازمیر به انجام رسیده‌اند.

 

جنبش جوانان تصریح کرد که تا پایان حصر و آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به فعالیت‌های خود علیه نزدیکان رژیم حاکم ادامه خواهند داد.