جنبش متحد انقلابی خلق‌ها؛ انفجار کشتی‌ بندر هاتای کار مبارزان ما بود

ه.ب.د.ه مسئولیت عملیات انفجاری در کشتی‌ هاتای را بر عهده گرفتند

   جنبش متحد انقلابی خلق‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند، روز ۹ سپتامبر/ ۱۸ در کشتی‌ باری در استان هاتای عملیات انفجاری انجام داد‌ه‌اند.

    متن اطلاعیه‌ی جنبش متحد انقلابی خلق‌ها بدین شرح است:
"روز ۹ سپتامبر/ ۱۸ شهریور کشتی باری کران هلدینگ در اسکندرون واقع در هاتای از سوی مبارزانمان به آتش کشیده شد. در این عملیات کشتی به همراه تمامی بار آن در آتش سوخت و زیان مادی بسیاری را در پی داشت. مبارزانمان بدون هیچ آسیبی به نقطه‌ی خویش بازگشتند. نیروهای دولت به سختی قادر شدند آتش را کنترل نمایند.

بار دیگر اعلام می‌داریم، در صورتی که خلقمان گشنه و تشنه بمانند، اجازه نخواهیم داد برخی افراد جعبه‌های کفش را پر از پول نمایند. تا آخرین لحظه به همراه خلقمان در برابر این سیستم مبارزه خواهیم نمود."