جوانان روس برای اوجالان تجمع کردند

​​​​​​​جوانان روس در شهرهای سن پترزبورگ و یکوتسک با انجام تجمعی توطئه‌ی بین المللی ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۹۹ /۲۶ بهمن بر ضد عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد را محکوم کردند

برای محکوم کردن توطئه‌ی بین‌المللی بر ضد عبدالله اوجالان، جوانان روس در شهرهای سن پترزبورگ و یکوتسکی فدراسیون روسیه تجمع کردند.

 

جوانان در مقابل سفارت دولت ترکیه جمع شدند و پوسترهایی که روی آنها نوشته شده بود " آزادی برای اوجالان" را بلند کردند.

 

جوانان روس همچنین به اعتصاب کنندگان غذا درود فرستادند.