جوانان مارسی خواستار آزادی برای اوجالان شدند

جوانان کرد در شهر مارسی علیه فاشیسم آ.ک.پ و برای آزادی اوجالان کنشی انجام دادند.

  اعضای جنبش جوانان انقلابی در شهر مارسی فرانسه علیه حملات رژیم آ.ک.پ علیه کردستان و برای آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، کنشی را انجام دادند.

   جوانان بر پلەهای ایستگاه تاریخی شهر گردهم آمده و پلانکاردی با ضمون " آزادی برای اوجالان" و پرچم "پ.ک.ک" را در دست داشتند.

  تا نابودی فاشیزم ...

  جوانان همواره شعارهایی را با مضمون "زنده باد رهبر آپو" و "اردوغان قاتل" سر دادند. همچنین اعلامیەهایی را به زبان فرانسوی توزیع کرده و اعلام کردند، تا زمان نابودی فاشیزم به فعالیت‌های خویش ادامه خواهند داد.