جوانان میهن دوست در برادوست کنش سپر انسانی را آغاز کردند

گروهی از جوانان میهن دوست و زنان جوان مبارز علیه اشغالگری دلت ترکیه در جنوب کردستان کنش سپر زنده را آغاز کردند.

  کنش سپر انسانی جوانان میهن دوست و زنان مبارز جنوب کردستان در ۱۱مین روز خود در قندیل ادامه دارد. امروز بخش دیگری از جوانان به سوی منطقه‌ی برادوست حرکت کردند.

  خبرنگار خبرگزاری فرات اعلام کرد، جوانان علیه اشغالگری دولت ترکیه  به برادوست رسیده‌اند و کنش خویش را آغاز کرده‌اند.