حزب سبزهای المان از لیلا گوون حمایت نمود

​​​​​​​جامیلا شافر، معاون دبیرکل حزب سبزهای آلمان و جانان بایرام نماینده مجلس فدرال طی بیانیه‌ای مشترک اعلام نمودند که آنها از از مطالبات لیلا گوون حمایت می‌کنند

حمایت بین‌المللی از اعتصاب غذای لیلا گوون، ریاست مشترک ک.ج.د که ۱٣٠ روز است در اعتراض به  انزوای رهبر خلق کرد در  اعتصاب به سر می‌برد همچنان ادامه دارد.

 

اخیرا حزب سبزهای آلمان که یکی از احزاب اپوزیسیون این کشور به شمار می‌رود با پشتیبانی از خواسته‌های لیلا گوون، خواستار پایان دادن به انزوای اوجالان شده است. معاون دبیرکل حزب سبزهای آلمان، جامیلا شافر و نماینده مجلس فدرال جانان بایرام با انتشار بیانیه‌ای مشترک از خواستهای گوون حمایت کرده و در این بیانیه خواستار بازگشت ترکیه به معیارهای یک دولت حقوقی شدند.

 

این دو زن سیاستمدار نگرانیهای خود را از وضعیت جسمی گوون که از ۷ نوامبر سال گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد، ابراز داشته و خواستند که به منظور پایان دادن به حصر و ضعیت جسمی ناگوار لیلا، گفت و گوهایی بین طرفین انجام شود.

 

انزوا اقدامی ضد بشری است

شافر در این بیانیه اعلام نمود که آنها از درخواستهای گوون حمایت کرده و برای دست‌یابی به راه حلی برای مساله کرد لازم است که گفت و گوها مجددا آغاز شده و به انزوا خاتمه داده شود. در این باره شافر اظهار داشت: انزوا اقدامی ضد بشری است، اکنون در هیچ جایی، حتی در زندانها نیز کسی با انزوا و حصر روبرو نمی‌شود.

شافر در ادامه اظهار داشت: قبل از انتخابات محلی ۳۱ مارس، در ترکیه آ.ک.پ  علیه مخالفان به حمله دست زده و درصدد است جوی مملو از ترس و رعب را ایجاد نماید. جانان بایرام عضو مجلس فدرال نیز در ادامه گفت: در انتخبات محلی باید کاندیداها از فرصتهای برابر برخوردار باشند. ما در ترکیه همراه و همگام با کسانی هستیم که برای دمکراسی و حقوق مبارزه می‌کنند.