حزب مارکسیست لنینیست آلمان: شهادت دوزدار حمو خسران بزرگی برای تمامی انقلابگران است

م.ل.پ.د با صدور بیانیه‌ای یاد و خاطره عبدالرحمن حمو (دوزدار)، فرمانده پ.ک.ک را گرامی داشته و می‌افزاید:"ما با نابودی سیستم استعمارگر، پایبندی خویش را به مبارزات وی اثبات خواهیم کرد."

کمیته حمایت از خانواده شهدای پ.ک.ک چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای از شهادت عبدالرحمن حمو (دوزدار حمو)، فرمانده و کادر پیشاهنگ پ.ک.ک در حملات هوایی نوامبر ٢٠١٩ دولت ترکیه به مناطق محافظتی مدیا خبر داده بود.

حزب مارکسیست لنینیست آلمان (م.ل.پ.د) به مناسبت شهادت دوزدار حمو در بیانیه‌ای با عنوان "برای گرامی‌داشت یاد و خاطره انقلابی کورد و اینترناسیونالیست بزرگ، دوزدار حمو" به زندگی و مبارزات این ملیتان پ.ک.ک اشاره کرده و می‌گوید:"ما به سبب شهادت رفیق و همرزم مبارزه خویش بسیار آزرده‌خاطر شدیم."

در بیانیه آمده است که هیئت شورای اجرایی اینترناسیونال متشکل از سازمان‌ها و احزاب انقلابی که نمایندگان م.ل.پ.د نیز در میان آنان بوده است بارها با دوزدار حمو دیدار به عمل آورده‌اند، بیانیه می‌افزاید:"از سال ٢٠١۴ دیدارهای متعددی را برای گفتگو در مورد فعالیت مشترک داشتیم. اهمیت ویژه‌ای به حمایت بین‌المللی انقلابگران اینترناسیونال [از انقلاب روژاوا] می‌داد و به همین سبب رابطه‌ای نیرومند با ما داشت."

طرفدار مبارزه اینترناسیونال بود

در بیانیه به سخنان گابی فختنر، رهبر م.ل.پ.د در مورد دوزدار حمو اشاره شده است. فختنر می‌گوید که دوزدار حمو بر این عقیده بود که مبارزه آزادیخواهی کوردستان با کمک و حمایت انقلابیون اینترناسیونالیست به پیروزی می‌رسد و می‌افزاید:"در گفتگوهایمان همیشه در مورد خودمدیریتی دمکراتیک سخن می‌گفتیم. می‌گفت که این اداره بخشی از انقلاب سوسیالیستی است. شهادت دوزدار حمو نه تنها برای جنبش آزادیخواهی کورد، برای مبارزه آزادیخواهی انقلابگران اینترناسیونال نیز خسران بزرگی است. ما با نابودی سیستم استعمارگر، پایبندی خویش را به مبارزات وی اثبات خواهیم کرد. مراتب تسلیت خود را به خانواده، رفقای وی، خلق کورد و تمامی انقلابگران اعلام می‌کنیم."