حزب چپ آلمان: حکومت آلمان باید در عمل برای پایان حصر تلاش کند

​​​​​​​چند روزیست که حصر عبدالله اوجالان به موضوع مورد بحث پارلمان فدرال آلمان تبدیل شده است. حزب چپ برای آنکه موضع حکومت فدرال و نخست وزیر آنگلا مرکل را در مورد پایان حصر بداند، پرسشنامه‌ای را در پارلمان فدارل طرح کرد

بعد از این گام حزب چپ، مشاور وزیر خارجه‌ی آلمان اعلام کرد، اوجالان بایست امکان دیدن منظم خانوده و وکلایش را داشته باشد. مخاییل روت از جانب دولت آلمان گفت، دولت ترکیه که معاهده‌های بین‌المللی را امضا کرده است، باید حصر سنگین امرالی را پایان دهد و اوجالان بتواند با وکلا و خانواده‌اش دیدار کند.

 

گوکای آگبولوت پارلمانتار حزب چپ در پارلمان فدرال آلمان، از موضع‌گیری حکومت آلمان حمایت کرد و اعلام نمود،"منتظر چنین موضعگیری از طرف حکومت مرکل بودیم. بعد از این انتظار داریم ترکیه به صورت عملی برای پایان حصر اوجالان گام بردارد".