حزب چپ سوئد در ارتباط با قانون جدید هشدار داد

خوناس سوسدت رهبر حزب چپ سوئد و وکلای این حزب در ارتباط با قانون جدیدی که سوئد علیه داعش تصویب کرده است اظهار داشتند که تصویب چنین قانونی می‌تواند علیه جنبشهای آزادیبخش ملی و حزب کارگران کردستان به کار گرفته شود.

حکومت سوئد در حال ایجاد تمهیداتی است که در چارچوپ مبارزه با داعش و محدود نمودن فعالیتهایی تروریستی و محاکمه افرادی که به سازمانهای تروریستی کمک می‌کنند قانون جدیدی را به تصویب برساند. در طرح پیشنهادی این قانون دو جرم تعریف می‌شوند: قرار گرفتن در صفوف سازمان تروریستی و همکاری در سازمان تروریستی. با چنین تعریفی پیوستن به صفوف سازمان تروریستی، تشویق به پیوستن، مشارکت در آن به منظور خروج از سوئد و جمع آوری کمکهای مالی یا دادن کمکهای مالی به عنوان اقدامی تروریستی شناخته می‌شود. کسانی که با این قانون مجرم شناخته شوند، از ٢ تا ۶ سال زندانی می‌شوند.

 

حکومت سوئد از طریق تصویب این قانون در پارلمان سوئد درصدد است که این قانون از اول اگوست به مرحله اجرا درآید. اما این طرح پیشنهادی ارائه شده به سازمانهای جامعه مدنی از سوی هیاتهای جامعه مدنی، بازرس حکومت و فدراسیون روزنامه نگاران با انتقاد روبرو شده است. اخیرا نیز شورای  قانونگذاری که طرحهای پیشنهادی را تحلیل و ارزیابی می‌نماید، طبق قانون اساسی این کشور اعلام داشت که این طرح پیشنهادی مخالف با حقوق سازماندهی مندرج در قانون اساسی است. زیرا در طرح پیشنهادی تعریف  سازمان تروریستی واجد سویه‌های مبهم بوده و این نگرانی در جریان است که این طرح علیه سازمانهای انقلابی و جنبشهای رهایی بخش ملی بکار گرفته شود.

 

از این قانون میتوان علیه پ.ک.ک و جنبشهای رهایی بخش ملی استفاده کرد

در ارتباط با این موضوع، نظر رهبر حزب چپ سوئد و پارلمانتارهای این حزب مورد پرسش قرار گرفت که تمامی افراد نسبت به تصویب و اجرای این قانون هشدار داده و اظهار داشتند که درصورت تبدیل این طرح به قانون؛ میتواند علیه حزب کارگران کردستان و سازمانهای انقلابی بکار گرفته شود. رهبر حزب چپ خوناس سوسدت نیز اظهار داشت بدون تردید در این طرح پیشنهادی قانون جدید می تواند نه فقط علیه داعش، بلکه علیه حزب کارگران کردستان و حنبشهای رهایی بخش ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد. سوسدت با اشاره به فعالیتهای افرادی که دست به ترور می زنند گفت: حزب کارگران کردستان از سوی اتحادیه اروپا و سوئد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما در سوئد هزاران کرد زندگی می کنند که این حزب را دوست دارند. آنها هیچگاه در اقدامات تروریستی مشارکت نکرده اند. از چنین طرحی برخوردار نیستند. بالعکس، آنها علیه داعش نیز به مبارزه دست می زنند. تصویب این طرح میتواند به نتایج غیر مترقبه و دور از عقل منتهی شود. سوسدت در این رابطه اظهار داشت که آماده سازی قوانین ضد ترور نیازمند توجه و دقت است گفت: گروههای بزرگی که به اقدامات تروریستی دست نزده‌اند نباید با عنوان تروریستی مجرم و متهم شناخته شوند. سوسدت خاطرنشان ساخت شورای قانوندگذاری این قانون را محکوم کرده و گفت» ما امیدواریم حکومت این مساله را دریافته و قوانین منطبق بر امنیت حقوقی مبنی بر تمایز تروریستها از غیر تروریستها را آماده نماید.

 

 کردها ما را در مقابل داعش حفاظت کردند

ایلونا زامتاری والدو نماینده حزب چپ و عضو کمیسیون اتحادیه اروپا خاطرنشان ساخت که بسیاری از دادگاههای اروپایی حکم به غیر تروریستی بودن حزب کارگران کردستان داده اند. والدو در ادامه گفت: هر کشوری خود تصمیم می گیرد که کدام سازمان را در لیست ترور یا غیر تروریستی خود قرار بدهد. چندان آسان نیست که کشورهای اروپایی سازمانهای کردها را به تروریستی بودن متهم نمایند. زیرا کردها ما را در مقابل داعش حفاظت کردند. اما از سوی دیگر قوانین ضد تروریستی می‌توانند همیشه مورد استفاده قرار گرفته و علیه حزب کارگران کردستان نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

 

 لازم است تدابیری که مانع از تندروی هستند اتخاذ شوند

لیندا وترلوند نماینده حزب چپ و سخنگوی سیاست حقوقی حزب چپ نیز اعلام نمود که در طرح پیشنهادی قانون جدید مسائل و مشکلات فراوانی وجود داشته و مشخص شده است که کدام سازمانها باید تروریستی اعلام شوند. سنکر نیز اظهار داشت که لزومی برای تصویب قانونی از این دست موجود نبوده و به جای آن لازم است تمهیداتی برای ممانعت از رادیکالیزه شدن در پیش گرفته شود.