حصر در استکهلم و گراتز محکوم شد

​​​​​​​حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در شهر استکهلم پایتخت سوئد و شهر گراتز ...محکوم شد.

استکهلم

کمیته ی روژاوا علیه حصر اوجالان در شهر استکهلم پایتخت کشور سوئد تجمعی اعتراضی برگزار کرد.این تجمع بر روی پل واقع بر یک تونل که رو به شهر استکهلم است انجام شد و در این فعالیت پوستر "آزادی برای اوجالان" به اهتزاز در آمد.

 

فعالین پس از به اهتزار در آوردن پوستر، پارچه هایی با رنگهای سبز، سرخ و زرد را برای جلب توجه بیشتر بر روی پل و آسمان منطقه برافراشتند.

 

همچنین فعالین پرچمهای پ.ک.ک و تصاویر اوجالان را بلند کردند و اعلام کردند تا پایان یافتن حصر به فعالیتهای اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

 

گراتز

در شهر گراتز بلژیک برای حمایت از اعتصاب غذاها یک میتینگ برگزار شد.کردستانیان در هیرینگاس تجمع کرده و از فعالین اعتصاب کرده پشتیبانی کردند.

 

در این میتینگ پوستری که روی آن نوشته شده بود "اعتصاب غذا برای اوجالان" و "مانع مرگ انسانها در داخل زندانهای ترکیه شوید"، برافراشته شد.

 

در این میتینگ نوشته هایی در مورد حصر تحمیل شده به اوجالان و اعتصاب غذای فعالین، در میان شهروندان منطقه پخش شد.