حمایت سندیکای معلمان آلمان از اعتصاب کنندگان کرد

​​​​​​​سندیکای پرورش و علم GEW که یکی از نهادهای اصلی جامعه‌‌ی مدنی در آلمان است با انتشار بیاینه‌‌ای اعلام داشت که از مطالبات اعتصاب کنندگان حمایت می‌‌نماید.

به رغم سکوت حکومتهای غربی در مقابل اعتصاب غذای فعالان و سیاستمداران کرد که در اعتراض به انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند، حمایت نهادهای جامعه‌‌ی مدنی از این اعتصاب غذا در حال افزایش است.

 

سندیکای پرورش و علم آلمان که یکی از سندیکاهای اصلی جامعه‌‌ی معلمان و آموزش دهندگان آلمان محسوب می‌‌شود با انتشار بیانیه‌‌ای مکتوب اعلام داشت که از مطالبات اعتصاب کنندگان کرد حمایت می‌‌کند. این بیانیه در وبسایت رسمی این سندیکا منتشر شده است.

 

در این بیانیه سندیکا با توجه به نگرانی‌‌های خود در ارتباط با رویدادهای ترکیه و سوریه اعلام داشته است لازم است دیدارهای صلح مجددا شروع و شرایط همزیستی اتنیک‌‌های مختلف مهیا شوند. در این بیانیه آمده است که به منظور شروع مرحله‌‌ی جدید صلح و دیالوگ ما از مطالبات اعتصاب کنندگان حمایت نموده و اقدام آنان را ارج می‌‌نهیم.

 

از سوی دیگر سندیکای GEW اعلام داشته است که آنها از فرایند تاسیس مدارس و دانشگاه‌‌ها در غرب کردستان و شمال سوریه حمایت می‌‌نمایند. در این رابطه این سندیکا اعلام داشته است که ایجاد سیستم دمکراتیک متشکل از گروه‌‌های اتنیکی متنوع واجد اهمیت بسیاری بوده و لازم است نیروهای دموکراتیک منطقه‌‌ای به فرایند دیدارهای بین‌‌المللی برای آشتی در سوریه بپیوندند. این سندیکا در این اواخر نیز اعلام داشته بود که برای حفاظت از خلقها و ممانعت از جنگ باید فروش سلاح متوقف گشته و پرواز هوایپیماها بر فراز سوریه ممنوع شود.

 

سندیکای پرورش و علم که مرکز آن در فرانکفورت قرار دارد یکی از نهادهای اصلی جامعه‌‌ی مدنی در آلمان است که از 300 هزار عضو برخوردار و شعباتی در تمامی شهرهای آلمان دارد.