حملات ترکیه به کوبانی در سیدنی استرالیا محکوم شد

با پیشاهنگی مرکز جوامع دمکراتیک کرد در شهر سیدنی استرالیا تجمعی اعتراضی در محکومیت حملات رژیم ترک به کوبانی برگزار شد، در این تجمع نهادها و سازمان‌های چپ‌گرای استرالیایی هم شرکت نمودند.

پیتر بویل عضو کمیسیون همبستگی با روژاوا در سخنانی، کوبانی را سمبل مقاومت بشریت در برابر ارتجاع داعش و اردوغان خواند و خاطرنشان کرد که مقاومت کوبانی روحیه مبارزه را به ثمر رساند و مهر خویش را بر صفحات تاریخ بشریت زد.

 

بویل از آحاد جامعه استرالیا خواست تا به حمایت از کوبانی برخیزند تا بدینوسیله کوبانی را از حملات دشمنان محافظت نمایند.

 

شرکت کنندگان با حمل تصاویری از رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و پرچم‌های ی.پ.گ و ی.پ.ژ شعارهایی "اردوغان فاشیست"،"اردوغان تروریست" و "زنده‌باد مقاومت کوبانی" را سر دادند.

 

تجمع اعتراضی کردها و دوستان آنان در سیدنی با صدور بیانیه‌ای در مورد حملات رژیم غاصب ترک به پایان رسید.