حملات راکتی ارتش ترکیه در برادوست

بالگردهای نظامی ارتش اشغالگر ترکیه منطقه برادوست را هدف حملات راکتی قرار دادند.

  به نقل از خبررسانی روژنیوز، در ساعت ۲۰:۴۵ شب گذشته بالگردهای نظامی ارتش اشغالگر ترکیه ناحیه‌ی چیادل در برادوست را هدف قرار دادند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، در نتیجه‌ی حملات راکتی اراضی منطقه آتش گرفته است.

  این منابع اعلام کردند، ارتش اشغالگر ترکیه در ساعت ۲۱:۳۰ عبور و مرور در منطقه را ممنوع کرده و در نتیجه‌ی آن اهالی قادر به مهار آتش نیستند.