حمله پلیس ترکیه به تجمع پلاتفورم سازه‌های دمکراتیك در استانبول

پلاتفورم سازەهای دمکراتیك قصد داشت امروز با برگزاری یک تجمع خبری خواستار پاسخگویی مقامات ترکیه در مورد سرنوشت اوجالان شود اما پلیس به تجمع‌کنندگان حمله کرد.

پلاتفورم سازەهای دمکراتیك قصد داشت امروز با برگزاری یک تجمع خبری خواستار پاسخگویی مقامات ترکیه در مورد سرنوشت اوجالان شود اما پلیس به تجمع‌کنندگان حمله کرد.

 

پلاتفورم سازەهای دمکراتیك پیش از این اعلام کرده بود در تجمع خبری استانبول وضعیت نگران‌کننده رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را مطرح خواهد کرد.

 

از ماهها پیش هیچ خبری از سرنوشت اوجالان به دست نیامده و هرگونه دیداری در زندان امرالی ممنوع بوده است.

پلیس ترکیه امروز به تجمع‌کنندگان در کادی‌کوی استانبول حمله کرد. خبرها حاکیست شش تن از جمله "اسن‌گل دمیر" و "جنگیز چیچک" روسای مشترک شعبه حزب دمکراتیك خلق‌ها در استانبول توسط پلیس دستگیر شدەاند.