حکم شرم‌آور دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نسل‌كشی ١٣٧ کردستانی در زیرزمین‌های وحشت

​​​​​​​دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد جنایات و قتل عام و وحشیگری رژیم ترکیه در شهر جزیر شمال کردستان حکم شرم‌آوری صادر کرد و دیدار با اقوام قربانیان را رد کرد

رمضان دمیر وکیل خانواده و نزدیکان قربانیان در مورد قتل‌عام ۱۳۷ تن در زیرزمینهای وحشت‌ شهر جزیر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ توسط ارتش غاصب رژیم ترک، به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده بود.

 

اما این دادگاه علی‌رغم مدارک غیر قابل انکار و گزارش سازمان ملل و پارلمان اروپا و چندین سازمان حقوق بشری و وجود شاهدان عینی، در این مورد حکم ننگینی صادر کرده و همگان را متعجب کرد.

 

دادگاه حقوق بشر اروپا به بهانه‌ی اینکه این پرونده هنوز در داخل ترکیه قابل بررسی است و قربانیان می‌توانند به دادگاه دولت ترکیه مراجعه کنند، با اکثریت آرا رسیدگی به آن را رد کرد.