حکومت استرالیا به واکنش جدی در قبال حصر اوجالان فراخوانده شد

بیشتر از۲۰ نویسنده و آکادمیست  با هدف حمایت از لیلا گوون نامه‌ای خطاب به حکومت استرالیا نوشتند و خواستار حمایت از تلاشهای بین‌المللی برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان شدند

این نامه که برای حکومت استرالیا فرستاده شده است، نویسندگان نامه اشاره کرده‌اند که اعتصاب غذای لیلا گوون ۹۰ روز را پشت سر گذاشته است و صدها زندانی نیز در اعتصاب به سر میبرند.چنان حصری به رهبر خلق کرد تحمیل شده است که نشانه‌ی آشکار نقض همه‌ی قوانین بشری و بین‌المللی است.

 

در این نامه آمده است:"تعداد زیادی از سازمانها که در میان آنها شورای اروپا و پارلمان بریتانیا نیز حضور داشتند خواستار مذاکره میان کردها و ترکیه برای رسیدن به توافق شدند. اما رژیم ترکیه با ریاست آ.ک.پ/م.ه.پ به این درخواستها توجهی نکردند".

 

کسانی که این نامه را امضا کرده‌اند همچنین اشاره کرده‌اند که اوجالان و پ.ک.ک پیشگام پروسه‌ی چاره‌یابی مسئله‌ی کرد  در مارس ۲۰۱۳ بوده‌اند اما بعدا دولت ترکیه پروسه‌ی آشتی را بر هم زده و بر ضد کردها دست به خشونت زده است. همچنین در نامه آمده است: "تا زمانی که حصر اوجالان پایان نیابد، در ترکیه راه حلی همیشگی و صلح‌طلبانه به دست نخواهد آمد".

 

نویسندگان نامه از حکومت استرالیا خواسته‌اند از درخواستهای بین‌المللی که خواهان آزادی پارلمانتاران ه.د.پ و پایان حصر اوجالان هستند، حمایت کند.

 

اسامی امضا کنندگان نامه به شرح زیر میباشد:

Paul Adams – Natîonal Tertîary Educatîon Unîon

 

Wendy Bacon – Journalîst

 

Councîllor Sue Bolton – Moreland City Councîl

 

Emeritus Professor Dorothy Bruck – Vîctorîa Unîversity

 

Emeritus Professor Phillip Deery – Vîctorîa Unîversity

 

Emeritus Professor James Doughney – Vîctorîa Unîversity

 

Councillor Stephen Jolly – Yarra City Council

 

Professor Damian Kingsbury – Deakin University

 

Professor Helga Kuhse – Monash University

 

Costas Markos – Greek Community of Victorîa

 

Paul McAleer – Maritime Unîon of Australîa

 

Matthew McGowan – National Tertîary Educatîon Unîon

 

Craig McGregor – Vîctorian Allîed Health Professionals Assocîatîon

 

Godfrey Moase – Natîonal Unîon of Workers

 

Professor Chrîs Nash – Monash Unîversity

 

Warren Smîth – Maritime Unîon of Australîa

 

Rob Stary – Stary Norton Halphen

 

Christos Tsiolkas – Wrîter

 

Emeritus Professor John Tully – Vîctorîa Unîversity

 

Cam Walker – Friends of the Earth

 

Dr Jacinda Woodhead – Overland Magazîne

 

Arnold Zable – Wrîter

 

Professor Spencer Zifcak – Australîan Catholic Unîversity