خانواده اوجالان خواستار ملاقات با عبدالله اوجالان شدند

​​​​​​​خانواده زندانیان محبوس در جزیره امرالی برای دیدار با عزیزان خویش به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند

صبح امروز محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و مظلوم دینچ وصی این خانواده برای دیدار از جزیره امرالی و ملاقات با اوجالان به دادستانی رژیم ترک در بورسا رفتند.

 

همچنین پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، علی کونار برادر عمر خیری کونار و صبحیه آکتاش خواهر ویسل آکتاش هم خواهان ملاقات با اعضای خانواده خود شدند.

 

رژیم ترک از ٢٠١۵ مانع ملاقات هفتگی خانوادگی زندانیان امرالی شده است.

 

برای ٧٩۴مین بار مخالفت کردند

رزارن ساریجا، نوروز اویسال و چنگیز یورکلی وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد روز گذشته برای ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کرده بودند. اعلام شد که دادستانی باز هم با بهانه‌های واهی برای ٧٩۴مین بار با درخواست آنان مخالفت کرده است.

 

عبدالله اوجالان از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١/ ۵ تیر ١٣٩٠ از ملاقات با وکلایش محروم شده است.