خانواده‌ی زندانیان از امرالی بازگشتند

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، امین کونار برادر خیری کونار و صبیحه اصلان خواهر ویصل آکتاش به منظور ملاقات با زندانیان به جزیره امرالی رفتند

  محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به منظور ملاقات با برادرش روز جمعه درخواستی را به دادگستری جمهوری در بورسا ارائه کرده بود.

  همچنین پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، امین کونار برادر خیری کونار و سبیحه اسلان خواهر ویسی آکتاش به منظور ملاقات با زندانیان به دادگستری مراجعه کرده بودند.

  با پذیرش درخواست از سوی دادگستری جمهوری در شهر بورسا اوایل صبح امروز خانواده‌ی رهبر خلق کرد و ۳ زندانی دیگر محبوس در جزیره‌ی امرالی به بندر نظامی گملیک مراجعه کرده و به سوی امرالی به راه افتادند.

  محمد اوجالان آخرین بار در ۱۲ ژانویه /۲۲ دی ۱۳۹۷ با  رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دیدار کرد.

  همچنین خانواده‌ی عمر خیری کنار و ویسی آکتاش از ۱۵ مارس ۲۰۱۵/۲۴ اسفند ۱۳۹۳ و خانواده‌ی حامیلی یلدرم از ۱۵ جولای ۲۰۱۵/ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ تا به امروز از دیدار با عزیزان دربندشان محروم شده‌اند.