خیزش خلق عرب خوزستان در مقابل انکار هویتی آنها از سوی رژیم

اعتراضات خلق عرب خوزستان که از روز دوم فروردین در اعتراض به یک برنامه‌ی تلوزیونی صدا و سیمای ملی ایران آغاز شد با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد.

اعتراضات خلق عرب خوزستان که از روز دوم فروردین در اعتراض به یک برنامه‌ی تلوزیونی صدا و سیمای ملی ایران آغاز شد با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد.

 

این اعتراضات ابتدا فقط در شهر اهواز روی داد ما کم کم به شهرها و روستاها نیز کشیده شد.

 

اعتراضات خلق عرب که "قیام کرامت خوزستان" نامیده شده است هر شب در جای جای اهواز و سایر شهرها انجام میشود.

شب گذشته هزاران تن از جوانان عرب با شعار " رادونا انذل ما انذلینا/ میخواستند ذلیل و درمانده شویم اما ذلت نمیپذیریم" به خیابانها آمدند.

 

نیروهای امنیتی رژیم از روز اول اعتراضات به سرکوب شهروندان عرب پرداختند و تا دیروز ۱۶۰ تن از شهروندان عرب دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند،گفته میشود این افراد توسط اطلاعات و اطلاعات سپاه ربوده شده اند.

 

شب گذشته جوانان عرب در مقابل نیروهای امنیتی به دفاع از خود پرداخته و ماشینهای آنها را به آتش کشیدند.

 

این اعتراضات در پی پخش برنامه ای در تلوزیون ملی ایران آغاز شد، در این برنامه هر نقطه از ایران با عروسکی که لباس ملی آن منطقه را بر تن داشت مشخص شده بود اما عروسک استان خوزستان لباس عربی به تن نداشته و همین امر سبب خشم مردم منطقه شد.

 

خلق عرب به مانند سایر خلقهای ایران سالهاست که از انکار هویت و نژادپرستی و تبعیض نژادی حکومت مرکزی رنج میبرد، بیکاری در این مناطق در اوج قرار دارد، بحران ریزگردها و نابودی محیط زیست منطقه نیز بر سایر مشکلات افزوده شده و همین عوامل سبب نارضایتی خلق عرب شده است.