دادستان عمومی دولت ترکیه علیه ۱۹ پارلمانتار ترکیه شکایت کرد

​​​​​​​دادستان عمومی دولت ترکیه به بهانه‌ی آنکه پارلمانتاران ه.د.پ علیه گفته‌های پروین بولدان رئیس مشترک کل ه.د.پ و فاطمه کورتولان رئیس فراکسیون ه.د.پ نایستاده‌اند، علیه ۱۹ پارلمانتار ه.د.پ شکوائیه‌ای تنظیم نمود.

خبرگزاری مزوپتامیا اعلام کرد، دادستان عمومی جمهوری در آمد علیه ۱۹ پارلمانتار ه.د.پ که در مقابل گفته‌های پروین بولدان رئیس مشترک کل ه.د.پ و فاطمه کورتولان رئیس فراکسیون ه.د.پ نایستاده‌اند شکایت کرد.

 

دادستان عمومی به بهانه‌ی آنکه پروین بولدان رئیس مشترک کل ه.د.پ در روزهای ۲۷ و ۲٨ اکتبر ۲۰۱٨ /٥ و ۶ مهر در هتل دمیر منطقه‌‌ی سور آمد در اجلاس "چاره‌یابی ملی و بحران خاورمیانه" به تبلیغ پرداخته است و فاطمه کورتولان در ۹ اکتبر ۲۰۱٨ /۷ مهر در تجمع مقابل اداره‌ی آزج پلاز در آمد علیه عملیات دستگیری ۱۰۰ تن در آمد، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرده است و به تبلیغ پرداخته است، شکوائیه‌ای تنظیم کرده است.

 

دادستان عمومی به بهانه‌ی آنکه بولدان در سخنانش برای سازمان (پ.ک.ک ) تبلیغ کرده است و ۱۱ پارلمانتار ه.د.پ در مقابل او نایستاده‌اند و مخالفت نکرده‌اند، شکایتی تنظیم کرده است.

 

همچنین به بهانه‌ی آنکه کورتولان برای سازمان تبلیغ کرده و ٨ پارلمانتار ه.د.پ در مقابل سخنانش مخالفت نکرده‌اند، علیه این ٨ پارلمانتار شکایت کرده است.

 

عبدالله کوچ عضو کمیسیون عدالت پارلمان و پارلمانتار آگری ه.د.پ اعلام کرد، هیچ جرمی انجام نشده است و آنها خود اقدام به جرم‌تراشی می‌کنند تا آنرا نمونه‌ای برای جرم تراشیهای آینده بکنند.