دادگاه رسمی ترکیه: در امرالی حقوق زندانیان پایمال شده است

​​​​​​​دادگاه رسمی ترکیه پاسخ شکایت فیصل آکتاش را داد و اعتراف کرده است که در امرالی حق گرفتن اطلاع پایمال شده است و حکم به جبران خسارت به صورت مالی و مادی داده است

فیصل آکتاش که در بخش ت زندان امرالی تحت کنترلهای امنیتی شدید مبحوس است، از ژوئیه‌ی سال ۲۰۱۶ تا کنون به بهانه‌ی اینکه "رهنمودها و دستورهای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان" را به خارج از زندان منتقل می‌کند، از حق تماس تلفنی با بستگانش محروم شده است. به دلیل پایمال کردن حقوقش در زندان امرالی، آکتاش به دادگاه رسمی دولت ترکیه شکایت کرده بود.

 

دادگاه نیز پس از پیگیری شکایت، حق را به فیصل آکتاش داده و اعتراف کرده است که در امرالی حق وی پایمال شده است و حکم به پرداخت ۴ هزار لیره‌ی ترکی برای جبران خسارت کرد. همچنین آکتاش درخواست نموده است، ۲ هزار و ۷۰۰ لیره که بابت دادگاه خرج کرده است و وی خود آنرا پرداخت کرده است توسط مسئولین زندان امرالی به وی پرداخت شود.

 

لازم به ذکر است همه‌ی زندانیان امرالی و بخصوص رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان از حق گرفتن اخبار و دیدار و تماس تلفنی و نامه محروم هستند. این حکم دادگاه ترکیه اعتراف رسمی به پایمال کردن حقوق رهبر آپو و سایر زندانیان می‌باشد. هم زمان به طور رسمی مسئولین عالی ترکیه حصر تحمیل شده در زندان امرالی را تایید می‌کنند.