دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کشاناک و تونجلی را رد کرد

به بهانه‌ی نبود مدارک لازم، دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد، گولتن کشاناک و رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک-د.ب.پ صباحت تونجل را رد کرد

گولتن کشاناک رئیس مشترک کلانشهر آمد و صباحت تونجل رئیس مشترک مناطق دمکراتیک-د.ب.پ که در زندان دولت ترکیه محبوس هستند، شکایتی را مبنی بر نقض حقوق فردی و امنیتیشان، در دادگاه قانون اساسی ترکیه تنظیم کرده بودند. اما دادگاه به بهانه اینکه هیچ مدرکی وجود ندارد شکایت آنها را رد کرده است.

 

در حکم دادگاه آمده است: کشاناک به اتهام " عضویت در سازمان"، محکوم شده است.

 

این دادگاه شکایت این دو تن را رد کرده و اعلام کرده است، اولین دادگاه احکام  آمد در مورد حکم خود برای کشاناک دارای مدارک قوی می‌باشد.

 

دادگاه با همین بهانه شکایت صباحت تونجل را نیز رد کرده است.