دختر لیلا گووَن: مادر من در شرایط بسیار سخت هم دارای اراده‌ای بسیار قوی است

​​​​​​​صبیحه تمیزکان دختر لیلا گووَن پارلمانتار ه.د.پ جولمرگ و رئیس مشترک ک.ج.د در مورد مادرش گفت: او زنی قویست، او در شرایط بسیار دشوار هم اراده‌ای قوی دارد

یک ماه از اعتصاب غذای لیلا گووَن نماینده‌ی جولمرگ ه.د.پ و رئیس مشترک ک.ج.د در محکومیت حصر عبدالله اوجالان می‌گذرد.

 

صبیحه تمیزکان دختر لیلا گوون پارلمانتار ه.د.پ که روز ۲۶م اعتصاب غذای مادرش، موفق به دیدار با او شده است، گفت: وضعیت عمومی مادرم خوب است اما وزنش بسیار کاهش یافته است. تمیزکان همچنین گفت: اراده‌ی مادرم بسیار محکم است و روحیه‌ی بسیار بالایی دارد. برای رسیدن به خواستش در ادامه‌ی اعتصاب خود مصر می‌باشد. مادرم گفته است:"برای آشتی و صلح در جامعه، نقش عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد بسیار حائز اهمیت است و حصر اوجالان حصر خلق کرد است. این کار من تلاش برای آشتی و صلح است."

 

حمایت از این فعالیتها محقق شدن درخواست‌ها را تضمین میکند

تمیزکان در مورد اعتصاب غذای فعالین مدنی و زندانیان سیاسی گفت: لیلا گووَن گفته است:"من از تمام این حمایتها سپاسگذارم، هرچقدر پشتیبانی‌ها بیشتر باشد، محقق شدن خواستهایمان تضمین می‌شود."

 

مادرم روحیه‌ی بسیار خوبی دارد

تمیزکان در ادامه گفت: مادر من زنی محکم و قویست. در چنین شرایط سختی روحیه‌ی بسیار خوبی دارد. هر زمان که به دیدارش می‌روم او به من روحیه می‌دهد.