درخواست خانواده و وکلا برای ملاقات با زندانیان جزیره امرالی

خانواده و وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سه زندانی کورد محبوس برای دیدار از زندان جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

خانواده و وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از بخش F زندان فوق امنیتی امرالی و انجام ملاقات با اوجالان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان و وصی خانواده مظلوم دینچ برای انجام ملاقات در روزهای ٣٠ مارس و ٣ آوریل درخواستی را به دادستانی بورسا تحویل دادند.

خانواده زندانیان دیگر نیز خواهان انجام ملاقات شدند

خانواده‌های عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی اکتاش نیز با برای انجام ملاقات درخواستی را به دادستانی واگذار کردند. علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش به واسطه موکلان خویش خواسته‌ی خود را به دادستانی بورسا رساندند.

خواستار گفتگوی تلفنی شدند

خانواده‌ها اعلام کردند که درصورتی که اجازه ملاقات حضوری در امرالی به آنان داده نشود می‌توانند با تلفن با عزیزانشان گفتگو کنند.

همچنین راضیه تورگوت، رِزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان در روزهای ٣٠ مارس و ٣ آوریل به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

نوروز اویسال و رِزان ساریجا وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پس از هشت سال سرانجام در ٢ مه(١٢ اردیبهشت)، ٢٢ مه(١ خرداد)، ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد)، ١٨ ژوئن (٢٨ خرداد) و ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) با دیدار از جزیره امرالی با موکلشان ملاقات کرده بودند.

دادگستری رژیم ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ درخواست‌های هفتگی وکلای زندانیان امرالی را رد کرده است.