درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده‌های سه زندانی سیاسی دیگر کوردستان از طریق وکلای خانوادگی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان، برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند.

عمر خیری کونار و ویسی آکتاش از ١۵ مارس ٢٠١۵ تاکنون تنها در روزهای ۵ ژوئن و ١٢ آگوست ٢٠١٩ و ٢ مارس ٢٠٢٠ توانسته‌اند با اعضای خانواده‌های خود ملاقات کنند. حامیلی یلدرم دیگر زندانی سیاسی کورد از روزی که به جزیره امرالی تبعید شده است تاکنون تنها دو بار در ١۵ ژوئیه ٢٠١۵ و ۵ ژوئن ٢٠١٩ توانسته‌ با اعضای خانواده خود ملاقات کند.