درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای رفتن به امرالی به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  راضیه تورگوت، ابراهیم بیلمز، رزان ساریجا، سربست کوکلو وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادگستری جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای اوجالان در روزهای ۲ و ۲۲ مه / ۱۲ اردیبهشت و ۱ خرداد با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دیدار کرده بودند.