درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان با هدف دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  از وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، نوروز اویسال، مظلوم دینچ، جنگیز یورکلی و فایق ازگور ارول با هدف دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای اوجالان نوروز اویسال و رزان ساریجا  پس از ۸ سال موفق شدند که در روز‌های ۲ و ۲۲ مه و ۱۲ و ۱۸ ژوئن / ۲۲ اردیبهشت، ۱، ۲۲ و ۲۸ خرداد با موکل خویش دیدار کنند.

 وکلای اوجالان پس از روز ۱۸ ژوئن / ۲۸ خرداد برای ۸ مرتبه به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند اما تمامی درخواست‌های آنان با هدف دیدار با موکلشان رد شده است.