درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند

   نوروز اویسال، رزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز از وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان با هدف دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

   وکلای اوجالان پس از ۸ سال در روز‌های ۲ و ۲۲ مه، ۱۲ و ۱۸ ژوئن / ۱۲ اردیبهشت و ۱،۲۲،۲۸ خرداد با موکل خویش دیدار کردند.

   وکلای اوجالان پس از دیدار روز ۱۸ ژوئیه / ۲۸ خرداد، ۱۳ مرتبه برای دیدار با موکلشان درخواست کرد‌ه‌اند اما هیچ یک از درخواست‌هایشان پاسخی داده نشده است.