درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری بورسا مراجعه کردند.

  فایق ازگور ارول، نوروز اویسال،‌جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای اوجالان با هدف دیدار با موکل خویش در روز چهارشنبه به دادستانی جمهوری بورسا مراجعه کردند. 

  وکلای اوجالان پس از ۸ سال در روزهای ۲و ۲۲مه ، ۱۲و ۱۸ ژوئن و ۷ آگوست / ۱۲ اردیبهشت، ۱،۲۲،۲۸ خردادماه و ۱۶ مرداد با موکل خویش دیدار کرده بودند.

  لازم به ذکر است، اوجالان در دیدار روز ۷ آگوست اعلام کرده بود، "سعی دارم برای کردها جایی و جایگاهی درست کنم، (جایگاهی بیابم)، ظرف یک هفته می‌توانم وضعیت و احتمال درگیری را از میان بردارم. من می‌توانم [مسئله] را حل کنم، به خودم اعتماد دارم و برای حل مسئله آماده هستم، اما دولت و صاحبان خرد دولتی نیز باید مقتضیات لازمه را بجای بیاورند."