درخواست همکاری و جاسوسی دولت ترک از دستگیرشدکان حزب دمکراتیک خلق‌ها

دولت ترک از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌‌ها که در جریان انتخابات ٢٩ مارس دستگیر شده‌‌اند درخواست جاسوسی و همکاری نموده است. گزارشهای ارسالی به خبرگزاری فرات حاکی از فشار دولت ترک بر دستگیر شدگان است

در جریان برگزاری انتخابات محلی که در ٣١ مارس در کردستان و ترکیه برگزار گردید حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ شهرداری مناطق و شهرهای بسیاری را از دست داد. نتایج این انتخابات برای دولت ترکیه مانند مرحله‌‌ی جدیدی ارزیابی می‌‌گردد، از همین رو ادامه‌‌ی فشارها بر فعالان کرد بیش از پیش افزایش یافته است. سه روز قبل از برگزاری انتخابات در استانبول بیش از یکصد نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها دستگیر شدند.

 

این اعضا به مدت سه روز دستگیر و متعاقبا آزاد شدند. اما گزارش‌‌های حاکی از این امر است که دولت ترک با اعمال فشار بر دستگیر شدگان و خواست همکاری، از آنان خواسته است که به جاسوسی بپردازند. یکی از این دستگیرشدگان مسئول حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه‌‌ی  باخچلی اولر استانبول، گوکهان اوزل می‌‌باشد.

 

اوزل طی گفتوگویی با خبرگزاری فرات اظهار داشت: عصر روز جمعه ما دستگیر شدیم. این سیاست همیشه از سوی دولت پیروی شده است. قبل از تمامی انتخابات‌‌ها به چنین اقدامی دست می‌‌زنند. هم می‌‌خواهند صندوقها بدون ناظر مانده و هم نیز می‌خواهند مانع از رای دادن عده‌‌ای شوند. در استانبول ٩٠ نفر، در سرتاسر ترکیه نیز شمار فراوانی دستگیر شدند. ما را چهار روز در زندان نگاه داشتند.

 

اوزل در این رابطه اظهار داشت که در این مدت آنها برای همکاری تحت فشار بودند. به تهدید ما دست زده و گفتند: اگر به همکاری با ما بپردازید به آسانی از زندان آزاد خواهید شد، اما در غیر اینصورت همچنان تحت کنترل ما باقی خواهید ماند. تمامی ما دستگیر شدگان را تهدید کردند. شنیده‌‌ایم که به تهدید تمامی دستگیرشدگان پرداخته‌‌اند. اما ما تسلیم چنین تهدیداتی نشده‌‌ایم. قبلا نیز به چنین تهدیداتی دست زده‌‌اند. اما افزایش این تهدیدها در این برهه حاکی از این امر است که حکومت هراسان و دستپاچه شده است. از همین‌‌رو تهدیدهای خود را افزایش می‌‌دهد. در هر برهه‌‌ای که حکومت با ناکامی مواجه شود فشارها برای همکاری و جاسوسی از سوی دولت بر فعالان افزایش می‌‌یابد.