درخواست وکلای اوجالان برای انجام ملاقات

​​​​​​​وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکلشان برای ٨٠۶مین بار به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند

جنگیز چیچک، جنگیز یورکلی، فایق ازگور ارول و نوروز اویسال با هدف ملاقات با عبدالله اوجالان برای ٨٠۶مین بار به دادستانی جمهوری بورسا مراجعه کردند.

 

دولت ترکیه از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١/ ۵ مرداد ١٣٩٠ با بهانه‌های واهی از ملاقات وکلای اوجالان با وی ممانعت به عمل آورده است.