درخواست وکلا برای ملاقات با اوجالان

وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، نوروز اویسال، فایق ازگور ارول؛ جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ برای دیدار با موکل خویش به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  وکلای اوجالان در طی ۲ ماه گذشته در ۴ مرتبه موفق به دیدار با موکل خویش شده‌اند.