درخواست وکلا برای ملاقات با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام دیدار از امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

نوروز اویسال، فایق اوزگور ارول، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر بندی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

رژیم استعمارگر ترکیه از ٧ آگوست ٢٠١٩ با بهانه‌های واهی مانع از ملاقات وکلای اوجالان در زندان جزیره امرالی شده‌اند و هیچ توضیحی در مورد دلایل رد درخواست وکلا داده نشده است.