درخواست ۲۶ سال زندان برای چاغلار دمیرل، پارلمانتار سابق ه.د.پ

​​​​​​​برای پارلمانتار سابق ه.د.پ چاغلار دمیرل پرونده‌ای باز شده و برای او درخواست ۲۶ سال زندان شده است

یک دادگاه محلی حکم ۶ سال و ۷ ماه زندان برای چاغلار دمیرل پارلمانتار پیشین حزب دمکراتیک خلقها صادر نمود. پس از آنکه این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید نشد، یک پرونده‌ی جدید برای او در شعبه‌ی پنجم دادگاه احکام جزایی باز شد.

 

این پرونده مربوط به حوادث زمان "منع رفت و آمد" در منطقه‌ی سور آمد است و دمیرل با ۴ اتهام مواجه است و خواهان ۱۰ تا ۲۶ سال زندان برای دمیرل شده‌اند. در این پرونده‌سازی پستهای دمیرل در شبکه‌های اجتماعی و سخنان او در میتینگهای برگزار شده همانند مدرک بر علیه وی استفاده شده است.