درگذشت مادر سعید شیرزاد؛ ممانعت مسئولین زندان از شرکت وی در مراسم خاکسپاری

مادر سعید شیرزاد زندانی سیاسی کورد زندان رجایی شهر کرج روز دوشنبه ۲۵ شهریور درگذشت

   علی رغم تلاشهای بسیار خانواده و بستگان سعید شیرزاد به دلیل قطع تلفن زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج و همچنین عدم همکاری مسئولین خانواده‌ی وی موفق نشدند تا این خبر را به وی برسانند و وی تا روز گذشته که روز ملاقات زندانیان بود از خبر وفات مادر خود مطلع نشده بود.

   به دلیل مطلع نشدن این زندانی سیاسی از درگذشت مادرش وی فرصت درخواست اعزام تحت اللحفظ یا مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر خود را نداشته و به دلیل موازین مذهبی که حکم میکند متوفی سریعا به خاک سپرده شود، مادر وی بدون حضور فرزندش به خاک سپرده شده است.

​​​​​​​   سعید شیرزاد هم اکنون در تلاش است تا با گرفتن مرخصی کوتاه مدت در مراسم سوگواری مادرش شرکت کند اما مسئولین زندان در این راستا با وی همکاری نکرده و علی رغم مراجعه‌ی بستگانش به دادستانی با مرخصی کوتاه مدت وی موافقت نشده است.

​​​​​​​   این در حالیست که حکم ۵ سال زندان سعید شیرزاد در تاریخ ۲۱ فروردین امسال پایان یافته است و وی حق برخورداری از مرخصی را دارد.

​​​​​​​   لازم به ذکر است، سعید شیرزاد زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج است که در خرداد ۹۷ حکم ۵ سال حبس تعزیری وی قطعی شد و پس از مدت کوتاهی حکم یک سال حبس تعلیقی وی از بابت یک پرونده‌ی قدیمی نیز به اجرا در آمد و حکم وی به ۶ سال افزایش یافت.

​​​​​​​   همچنین سعید شیرزاد به دلیل اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی به بند امنیتی زندان رجایی شهر کرج با دو پرونده‌ی دیگر در زندان با اتهامات "توهین به رهبری" و "اخلال در نظم زندان" مواجه شد که از بابت این دو پرونده نیز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.