"در جاییکه قانون وجود نداشته باشد مقاومت کردن حقی رواست"

زلیخا گولوم پارلمانتار ه.د.پ با اشاره به اینکه کودتا علیه شهرداری‌ها اقدامی خارج از مبانی حقوقی است خاطرنشان کرد در کشوری که قانون به پایان رسید آن وقت مقاومت نمودن حقی رواست

   زلیخا گولوم پارلمانتار ه.د.پ استانبول غصب شهرداری‌های کلانشهرهای آمد، مردین و وان را مورد ارزیابی قرار داد. گولوم با بیان اینکه غصب اراده مردم نتیجه تهدیدهای پیش از انتخابات رژیم است که گفته بودند؛"ما قیم‌ها را از نو بر امور خواهیم گماشت."

   گولوم سپس افزود:"بلافاصله پس از انتخابات ٣١ مارس یعنی زمانی که منتخبین شهرداری‌های کلانشهرهای کردستان فعالیت خویش را آغاز نکرده بودند سندی از سوی استانداری افشا شد که در تاریخ ١ آوریل (یک روز پس از انتخابات) صادر شده و در آن از گماشتن قیم سخن رفته است. تصمیم در این چهارچوب گرفته شده است، فلذا غصب شهرداری‌ها زمینه‌ای حقوقی ندارد و به همین دلیل اقدامی سیاسی است."

   پارلمانتار ه.د.پ در ادامه افزود که حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ برخلاف خواست خلق پایه‌های خویش را تحکیم کند. گولوم تأکید کرد فعالیت‌های حقوقی علیه کودتایی که اراده خلق را نشانه گرفته است ادامه می‌دهند. اما آنچه مهم است صاحب‌مندی خلق از اراده خویش است.

   وی افزود اگر خلق به شیو‌ه‌ای جمعی علیه این بی‌حقوقی بپا خیزند در این صورت حاکمیت تحت فشار قرار می‌گیرد. وی افزود:"بدون شک قانون عرصه‌ای برای پی‌گیری حقوق است اما اگر در کشوری قانون وجود نداشته باشد در آنصورت مقاومت یک امر مشروع است. به همین سبب لازم است که در برابر اقدامات ضددمکراتیک ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ خلق ما گردهم آمده و همصدا شوند."

​​​​​​​   گولوم نیروهای اپوزیسیون را خطاب قرار داده و گفت:"اگر ما در کنار همدیگر به حل مسائل خویش نپردازیم نه دمکراسی در این كشور شکل می‌گیرد و نه آزادی و صلح."