در سوئیس کتابهای اوجالان به خوانندگان و روشنفکران و شهروندان معرفی می‌شود

​​​​​​​جلد دوم کتاب مانیفیست تمدن دمکراتیک که به زبان آلمانی ترجمه شده است، در کشور سوئیس در سمینارها به خوانندگان، روشنفکران و شهروندان معرفی می‌شود

جلد دوم کتاب مانیفیست تمدن دمکراتیک توسط عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در چهارچوب دفاعیاتش نوشته شده است و پس از ترجمه به زبان آلمانی اکنون در کشور سوئیس به خوانندگان، روشنفکران و شهروندان معرفی میشود.

 

برای معرفی جلد دوم کتاب مانیفیست تمدن دمکراتیک در سالن اجتماعات دانشگاه باسل سمیناری برگزار شد. رایمار حیدر مترجم کتاب این اثر را به حاضرین معرفی کرد.

 

رایمار حیدر همچنین عضو گروه "ابتکار عمل آزادی برای اوجالان" است و چندین کتاب دیگر اوجالان را به زبان آلمانی ترجمه کرده است.

 

"باید نظرات اوجالان منتشر شوند"

رایمار حیدر به حصر اوجالان و اعصاب غذای فعالین برای برداشتن حصر اشاره کرد و گفت، در این مرحله باید بیشتر از گذشته کتب و نظرات اوجالان منتشر شوند، چون باید نظرات اوجالان خوانده و شنیده شوند.

 

کتاب مانیفیست تمدن دمکراتیک امروز توسط رایمار حیدر در شهر زوریخ سویس و فردا هم در شهر برن سویس به خوانندگان و روشنفکران معرفی خواهد شد.