در فرانکفورت آلمان سکوت اروپا محکوم شد

​​​​​​​در شهر فرانکفورت آلمان به اعتصاب کنندگان علیه حصر اوجالان درود فرستاده شد و سکوت کشورهای اروپایی در مقابل اعتصاب کنندگان از غذا محکوم شد.

کردستانیان و دوستانشان در شهر فرانکفورت آلمان برای جلب توجه افکار عمومی در مورد اعتصاب غذای فعالین علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد، تجمع کردند.

این تجمع در میدان هاوپواخه که یکی از اماکن شلوغ شهر فرانکفورت می‌باشد انجام شد. در این تجمع سکوت دولت آلمان و سایر کشورهای اروپایی محکوم شد. در این تجمع چندین تن از حاضرین برای اشاره و اعتراض به سکوت کشورهای اروپایی به صورت سمبولیک با پارچه‌های سیاه چشمها و گوشهای خود را بستند.

 

در جریان این تجمع همچنین نوشته‌هایی به زبان آلمانی در میان شهروندان پخش شد و شرکت کنندگان به لیلا گوون پیشاهنگ اعتصابات سلام و درود فرستادند.