در نتیجه‌ی تیراندازی در هولیر ۳ تن کشته شدند

در رستورانی در نزدیکی کنسولگری ترکیه در شهر هولیر درگیری رویداد. اعلام شده است، در نتیجه‌ی این درگیری تعدادی از کارمندان کنسولگری ترکیه کشته و زخمی شده‌اند.

  در رستورانی در شهر هولیر واقع در جنوب کردستان درگیری رویداد.

   با توجه به اطلاعات بدست آمده،  کارمندان کنسولگری ترکیه در هولیر هدف این تیراندازی قرار گرفته‌اند. در نتیجه‌ی این درگیری معاون کنسولگر ترکیه و ۲ کارمند دیگر کشته شده‌اند. همچنین تعدادی زخمی شده‌اند.