در نقاط مختلف اروپا، حملات ترکیه به شنگال و مخمور محکوم شد

​​​​​​​در چندین مرکز کشورهای اروپایی حملات دولت ترکیه به مخمور و شنگال محکوم شد

کردستانیان در چندین شهر اروپا با برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز حملات ترکیه به مخمور و شنگال را محکوم کردند.

 

با پیشاهنگ جنبش جوانان انقلابی در شهر بورانگه سوئد گردهمایی اعتراضی برگزار شد.  شرکت کنندگان در این تجمع شعارهای "ترکیه از کردستان خارج شو"، "فاشیست اردوغان" سر دادند.

استکهلم

در شهر استکهلم پایتخت سوئد نیز حملات دولت اشغالگر ترکیه به مخمور و شنگال محکوم شد. کردستانیان در جلوی ایستگاه مرکزی ترن استکهلم تجمع کردند و با سر دادن شعار، حملات ترکیه را محکوم کردند.

 

فرانکفورت

پس از انتشار حملات هوایی ترکیه به مخمور و شنگال و اعلامیه ی ک.ج.د.ک- اروپا، کردستانیان و دوستانشان گرد هم آمدند و با برافراشتن پرچمهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ و نوشته‌هایی مانند "اردوغان در کردستان قتل عام میکند"، حملات دولت ترکیه را محکوم کردند.

 

مارسی

در شهر مارسی فرانسه نیز دولت ترکیه محکوم شد. تجمع اعتراضی در جلوی نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در شهر مارسی انجام شد و به طور مداوم شعار " تروریست اردوغان" تکرار می‌شد.

 

اشتوتگارت

کردستانیان در شهر اشتوتگارت کشور آلمان با انجام تجمعی حملات دولت ترکیه به شنگال و مخمور را محکوم کردند.

 

کلن

در شهر کلن آلمان کردستانیان از شهرهای تروسدورف، نیوسکریخن، بن، برژیم و برگیخ دور هم جمع شدند و حملات دولت ترکیه به شنگال و مخمور محکوم شد.

 

هلدسهایم

در شهر هلدسهایم آلمان نیز فعالیتی انجام شد. فعالین از جامعه‌ی بین‌الملل خواستند و مانع دولت ترکیه شوند و سکوت نکنند.

هم زمان کردستانیان در شهرهای وین و بازل سوییس به خیابانها آمدند و این حملات را محکوم کردند.