در هر ساعت ۵٠ نفر به زندان‌های ایران رهسپار می‌شوند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از ورود ۵۰ نفر به زندان‌ها در هر ساعت خبر داد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از ورود ۵۰ نفر به زندان‌ها در هر ساعت خبر داد.

 

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، از ورود سالیانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم به زندان‌ها خبر داد و خواستار آن شد که در مواردی که قانون مجاز دانسته مجازات‌هایی از قبیل ارائه خدمات عمومی رایگان به مردم، جزای نقدی، غیرنقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی جایگزین مجازات حبس شود.

 

هرچند رییس سازمان زندان ها دلیل افزایش تعداد زندانيان نسبت به ميزان استاندارد جهانی را حساسيت مثبت نظام ايران به برخورد با تخلفات خوانده است اما کارشناسان حقوقی، ناکارآمدی قوانين را دليل اصلی افزايش تعداد زندانيان می دانند.

 

همچنین فقر و استبداد و قوانین ظالمانه در ایران در این امر موثرند.