در پاریس راهپیمایی دو روزه بر ضد توطئه‌ی بین‌الدولی آغاز شد

​​​​​​​در سالگرد توطئه‌ی بین‌الدولی بر ضد اوجالان، در بسیاری از مناطق مختلف در خارج از کردستان تجمعات اعتراضی و راهپیمایی انجام می‌شود. کردستانیان و دوستان آنها در پاریس جمع شده و یک راهپیمایی انجام دادند

در سالگرد توطئه‌ی بین‌الدولی بر ضد اوجالان، در بسیاری از مناطق مختلف در خارج از کردستان تجمعات اعتراضی و راهپیمایی انجام می‌شود. کردستانیان و دوستان آنها در پاریس جمع شده و یک راهپیمایی انجام دادند. این راهپیمایی صبح امروز با پیشاهنگی جنبش زنان کرد و مرکز جامعه ی دمکراتیک کرد فرانسه در "دار د لست" پاریس آغاز شد و قرار است ۲ روز ادامه داشته باشد.

در این راهپیمایی حاضرین خواستار آزادی اوجالان شدند و به اعتصاب کنندگان سلام و درود فرستادند. همچنین تصاویر لیلا گوون، ناصر یاغز و امام شیش بلند شد و خواستار پایان حصر اوجالان شدند.

 

راهپیمایان هزاران بروشور به زبان فرانسوی را با هدف اطلاع رسانی در مورد حصر اوجالان، پخش کردند. همچنین از کردهای فرانسه خواستند تا فردا در راهپیمایی شرکت کنند.