در چندین شهر اروپایی حصر امرالی محکوم شد

​​​​​​​در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در بسیاری از شهرهای اروپایی راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار شد

کردها و دوستان آنان همبستگی خود را با اعتصاب‌گران غذا اعلام کردند.

اتریش

در شهرهای گراس، لینز و وین هزاران کردستانی در راهپیمایی‌ها شرکت نمودند. این فعالیت‌ها که از سوی مرکز جامعه دمکراتیک کرد سازماندهی شده بود. شرکت کنندگان با بلند کردن تصاویری از عبدالله اوجالان و حمل پلاکارهای بزرگی که عکس‌های اعتصابگران غذا از خواستار پایان حصر اوجالان شدند. حاضران در این راهپیمایی سکوت دولت‌های اروپایی در قبال جنایت‌های رژیم ترک را مایه رسوایی دمکراسی غربی خواندند.

 

ایتالیا

روز گذشته راهپیمایی باشکوهی در شهر میلان ایتالیا را برگزار شد. در این راهپیمایی بیش از ٢٠٠ هزار نفر علیه نژادپرستی و فاشیسم به خیابان آمدند. کردها هم در محکومیت فاشیسم ترکیه شعار سردادند و خواستار آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان شدند.

دانمارک

کردهای ساکن در شهر کپنهاگ دانمارک با برگزاری راهپمایی حصر اوجالان از سوی رژیم ترکیه و سکوت دولت‌های اروپایی را محکوم کردند. آنان حمایت خویش را از اعتصابگران غذا در کردستان، زندان‌های رژیم ترک و فعالان خارج از میهن بیان کردند.

 

فرانسه

شهروندان کردستانی شهر راسل فرانسه هم با همان هدف تظاهراتی برگزار نمودند. راهپیمایان با سردادن شعار "زنده‌باد رهبر آپو"،"ترکیه جنایت می‌کند، اروپا حمایت می‌كند" سکوت دولت‌های غربی را محکوم کردند.