در کانادا یاد دیار غریب گرامی داشته شد

در شهر تورنتو کانادا یاد و خاطر دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک که در نتیجه‌ی بمباران هوایی دولت ترکیه در روز ۵ ژوئیه به شهادت رسیده‌ بود گرامی داشته شد.

  در شهر تورنتو کانادا یاد و خاطر دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک که در نتیجه‌ی بمباران هوایی دولت ترکیه در روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر به همراه دو همرزم دیگر وی به شهادت رسیده‌ بودند گرامی داشته شد.

  مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد شهدا آغاز شده و سپس پیام ک.ج.ک قرائت شد.

  در این مراسم درباره‌ی شخصیت دیار غریب سخن گفته شد و اعلام شد که  بایستی علیه حملات اشغالگرانه‌‌ی دولت ترکیه و همکار آن پ.د.ک به میدان‌ها رفته و اعتراض نمایند.

  در این مراسم از تمامی کردستانیان درخواست شد که حملات دولت ترکیه را محکوم نمایند. در پایان نیز مستندی درباره‌ی زندگی دیار غریب به نمایش درآمد.