دفتر نمایندگی حزب دمکراتیك خلق‌ها در استانبول به آتش کشیده شد

دفتر نمایندگی حزب دمکراتیك خلق‌ها در یکی از مناطق استانبول شب گذشته توسط گروهی از فاشیست‌های طرفدار اردوغان به آتش کشیده شد.

دفتر نمایندگی حزب دمکراتیك خلق‌ها در یکی از مناطق استانبول شب گذشته توسط گروهی از فاشیست‌های طرفدار اردوغان به آتش کشیده شد.

طبق گزارشی که در وبسایت رسمی حزب دمکراتیك خلق‌ها منتشر شده است دفتر نمایندگی این حزب شب گذشته در منطقه پندیک به آتش کشیده شد.

 

ه.د.پ تنها حزب مخالف هجوم نظامی ترکیه به عفرین است و نمایندگان آن در روزهای اخیر تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتەاند.

 

شب گذشته برخی افراد ناشناس طرفدار اردوغان و احزاب فاشیست ترکیه به دفتر ه.د.پ حمله کردند.

 

نمایندگان ه.د.پ در منطقه پندیک با برگزاری یک تجمع خبری شب گذشته اعلام کردند که این حملات موجب عقب‌نشینی آنها نخواهد شد.

 

یکی از حاضرین در این جمع گفت ما تاکنون در برابر فاشیسم زانو نزدەایم و نخواهیم زد.