دمیرتاش از زندان با مردمش صحبت کرد

صلاح الدین دمیرتاش نامزد حزب دمکراتیك خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که زندان بسر می‌برد از طریق تماس تلفنی با همسرش به مردم ترکیه پیام داد که با آرای خود می‌توانند سرنوشت کشور را عوض کنند.

صلاح الدین دمیرتاش نامزد حزب دمکراتیك خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که زندان بسر می‌برد از طریق تماس تلفنی با همسرش به مردم ترکیه پیام داد که با آرای خود می‌توانند سرنوشت کشور را عوض کنند.

صلاح الدین دمیرتاش در تماس تلفنی با همسرش باشاک دمیرتاش که ویدئوی آن ضبط شده است می‌گوید تنها نماینده ای است که از طریق تلفن پیامش را به مردم می‌رساند. وقتی که او صحبت می‌کند پدر و مادرش و شماری از حاضرین در خانه به صدای او گوش می‌دهند.

 

دمیرتاش ٢٠ ماه حبس خود را گروگان گیری سیاسی می‌خواند و می‌گوید روند دادرسی به پرونده او و همراهانش غیرعادلانه و تحت فشارهای سیاسی بوده است.

 

او می‌گوید: با وجود اینکه زندانی هستم، دولتمردان هر روز در تلویزیون و روزنامه‌ها به من تهمت می زنند و امکان پاسخدهی ندارم. سعی در تخریب چهرە ام دارند ولی شما حقیقت را بخوبی می‌دانید. شرایط من تنها نمونەای از وضعیت کلی ترکیه است که شهروندانش در بیمارستان‌ها، دانشگاهها، مزارع، کارخانجات و ادارت و خیابان‌ها،  قربانی بی عدالتی شده اند.

 

دمیرتاش از ترکیه به عنوان یک زندان نیمه باز نام می‌برد و می‌افزاید: می‌خواهند ترس را در دل‌ها بکارند هرچند که مرعوب ساختن مردم جزء وظایف یک دولت خدمت‌گذار نیست. اندوه و بدبینی جامعه، حاصل رخدادهای چند سال اخیر است. فقر و نا امیدی، حق مردم کشوری نیست که یکی از زیباترین و غنی ترین کشورهای جهان به حساب می‌آید. این همان تقدیر و سرنوشتی نیست که محکوم به آن باشیم.

 

نامزد ریاست جمهوری ترکیه، رأی دهندگان در انتخابات را به همدلی و همراهی برای آیندەای روشن و آزاد فرامی‌خواند و تأکید دارد که روحیه خواهری و برادری باید جای خصومت‌ها را بگیرد.

 

او می‌گوید اگر در انتخابات پیروز شوند تبعیض میان شهروندان بخاطر تعلقات حزبی، مذهبی، جنسی و هویتی برچیده خواهد شد و حاکمیت قانون و دمکراسی برقرار می‌شود. 

 

دمیرتاش که در ادامه این پیام از زندان ادرنه، دغدغەهای خود در مورد تخریب محیط زیست و استثمار کارگران و زحمتکشان را بیان کرده است می‌گوید اگر انتخاب شود، رئیس جمهور ٨١ میلیون شهروند ترکیه خواهد بود که نگاهی یکسان به آنها دارد.