دمیرتاش: وضعیت نامزدی من از اردوغان بسیار بهتر است

صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می‌گوید:"در انتخابات از اردوغان نیرومندترم و بدون شک به سمت مدیریتی عالی در کشور دست می‌یابم."

صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می‌گوید:"در انتخابات از اردوغان نیرومندترم و بدون شک به سمت مدیریتی عالی در کشور دست می‌یابم."

 

صلاح‌الدین دمیرتاش اکنون در بخش اف زندان ادرنه محبوس است، وی به پرسشهای روزنامه‌ "نی هِتِر" سوئد پاسخ داده است.

 

٢٠ ماه است در حبس بسر می‌برم؛ به آینده امیدوارم

دمیرتاش خاطرنشان کرده است که درچهار دیواری حبس شده است و با اینهمه به آینده امیدوار است. تا کنون در رابطه با ٣٠ اتهام علیه وی اقامه دعوی شده و دولت ترکیه خواهان حکم ۵٠٠ سال حبس وی است. وی تصریح نموده است که تمام اتهام‌های وارده بر وی از سوی آ.ک.پ و اردوغان جمع‌آوری شده‌اند. به گفته وی تنها دلیل حبس ٢٠ ماهه انتقاد از عملکرد‌های اردوغان و جریان حاکم بر ترکیه است.

 

دمیرتاش خود را نه یک زندانی بلکه یک گروگان سیاسی می‌داند که از سوی رژیم ترکیه به اسارت گرفته شده است. وی اظهار می‌دارد؛" وضعیت اسارت من نشان می‌دهد که دادگاه و سیاست در ترکیه به چه آفتی گرفتار شده‌اند."

 

ترکیه به تغییر اساسی نیاز دارد

دمیرتاش در پاسخ به این سئوال که چه نقشی را در انتخابات بر عهده دارید می‌گوید:"ترکیه به تغییرات بزرگی نیازمند است. از نظر من ترکیه در این انتخابات تغییرات بزرگی را تجربه خواهد کرد. با اینکه در حبس بسر می‌برم اما سعی می‌کنم که شدت فشارهای بر جامعه را کم کنم. کار من تقویت امید به آشتی و آزادی است. مهم‌تر از همه اینکه یادآوری کنم که :انتخاب دیگری هم وجود دارد. ما می‌توانیم هم بد و هم بدتر را نپذیریم و این انتخاب را هم پویاتر نمایم."

 

دمیرتاش خاطرنشان کرده است که با وجود اینکه نسبت به دیگر نامزدها در کارزار انتخابات نمی‌تواند شرکت کند اما به گفته وی از آنان مصممتر و بااراده تر است. دمیرتاش تلویحا به اردوغان اشاره کرده و گفته است:" نامزدی من از کسی که ١۶ سال روی کرسی اقتدار تکیه کرده است بهتر است. حداقل من با وجدانی آسوده و راحت در تبلیغات شرکت می‌کنم."

 

دمیرتاش تصریح نمود که هدف وی تنها برکناری اردوغان از رأس امور نیست بلکه هدف بزرگتر ارائه سیستم جایگزینی است که بتواند جامعه را با راهکار دمکراتیک مدیریت کند.

 

پایان دادن به شرایط فوق‌العاده در اولویت است

دمیرتاش خاطرنشان کرده است که فورا باید به شرایط فوق‌العاده در ترکیه پایان داد و به آسیب‌دیدگان رسیدگی نمود. باید به حل مسائل آنان پرداخته شود. ترکیه نیاز فوری به عادی شدن وضعیت زندگی جامعه دارد.

 

دمیرتاش در پایان گفته‌های خود در پاسخ به اینکه خود را در چه جایگاهی می‌بیند تأ‌کید کرد که در سمت‌های مدیریت عالی کشور جای خواهد گرفت و برای اینکار تلاش می‌کند حمایت خلق را کسب کند.