دور جدید مذاکرت آمریکا و طالبان

آمریکا و طالبان دور جدیدی از مذاکرات را در اواخر ماه میلادی آغاز خواهند کرد.

  زلمی خلیلزاد نمایندەی ویژەی آمریکا برای صلح در افغانستان اعلام کرد، دور جدید مذاکرات آمریکا و طالبان در ۲۹ ژوئن/ ۸ تیرماه آغاز خواهد شد.

  خلیلزاد اعلام کرد، امیدوار هستند در این مذاکرات گام‌هایی برداشته شود و افزود، با توجه به دیدارهای انجام شده در افغانستان و قطر هر دو طرف خواهان برداشتند گام‌هایی هستند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، این مذاکرات در قطر انجام خواهند شد.

  در ماه‌های گذشته زلمی خلیلزاد نماینده ویژه‌ی آمریکا در افغانستان و دیگر مسئولین آمریکا شش دیدار با مسئولین طالبان داشتەاند.